Главная » Статьи » Библиотечка » Внеклассное чтение

Спіс твораў для пазакласнага чытання ў 3 класе

Творы на школьную тэму :

Эдзі Агняцвет. «Грамацеі», «Параска і падказка», «Свята кнігі».

Ядвіга Бяганская. «Цяжкая задача».

Артур Вольскі. «Непералётны вырай».

Мікола Гіль. «Першы настаўнік».

Авяр’ян Дзеружынскі. «Алё, Але», «Балбатуха Міла».

Мар’ян Дукса. «Скарга кнігі», «Хітры дзённік».

Алесь Жук. «Урок».

Якуб Колас. «Юрачка».

Уладзімір Корбан. «Тры вучні».

Валянцін Лукша. «Тэлефон».

Алена Масла. «Як з’явіўся апостраф».

Міхась Пазнякоў. «Мая бібліятэка».

Паўлюк Прануза. «Цяжкая дарожка».

Адам Русак. «Мой сябра».

Васіль Хомчанка. «Коска».

Уладзімір Юрэвіч. «Караблік».

Аляксей Якімовіч. «Аб чым спрачаліся кнігі?».

Творы на тэму восені:

Ірына Багдановіч. «Восень».

Анатоль Бутэвіч. «Прыгоды лісціка-карунчыка».

Артур Вольскі. «У верасні».

Васіль Вітка. «Лістапад».

Вера Вярба. «Гусі клічуць у вырай».

Ніна Галіноўская. «Восень у лесе».

Уладзімір Дубоўка. «Залатая, асенняя раніца!», «Мядзведзь».

Васіль Жуковіч. «Адляцелі жураўлі».

Рыгор Ігнаценка. «Баравікі ў хусцінках», «Грыбнік».

Якуб Колас. «Восень».

Пятрусь Макаль. «Асенняе».

Іван Навуменка. «Падранены журавель», «Пачыналася восень».

Язэп Пушча. «Залатая пара».

Купальскія песні.

Цётка. «Чаму птушкі адлятаюць».

Станіслаў Шушкевіч. «Лістапад».

Творы на тэму адносін да Радзімы :

Эдзі Агняцвет. «Зямля з блакітнымі вачамі».

Алесь Бадак. «Маленькі чалавек у вялікім свеце».

Беларуская народная казка «Жаронцы».

Данута Бічэль. «Белая Русь».

Артур Вольскі. «Роднае слова», «Беларусь — мая Радзіма».

Віталь Вольскі. «Беларускае мора».

Пятро Глебка. ***О, Беларусь, мая калыска...

Авяр’ян. Дзеружынскі. «Я спяваю, ты спявай!», «Прамяніся ярчэй  і ярчэй».

Васіль Жуковіч. «Няма даражэйшай зямлі», «Радзімаю нашай край гэты завецца…».

Уладзімір Караткевіч. «Родная зямля».

Алесь Карлюкевіч. «Рыбнае царства».

Уладзімір Карызна. «Наша Беларусь», «Роднае слова».

Анатоль Клышка. «Францыск Скарына, альбо Як да нас прыйшла кніга» («Зала сарака», «У слаўным горадзе Полацку»).

Якуб Колас. «Родныя вобразы».

Янка Купала. «Сын і маці».

Легенда «Адкуль пайшлі беларусы».

Уладзімір Мазго. «Беларуска».

Паданне «Добры Жыцень».

Міхась Пазнякоў. «У родным краі», «Родныя назвы».

Алесь Пісьмянкоў. «Цымбалы».

Янка Сіпакоў. «Першы астраном».

Максім Танк. «Лемантар»,«Хлеб».

Уладзімір Ягоўдзік. «Слуцкія паясы», «Славутыя людзі Зямлі нашай роднай. Крыж-святыня».

Творы на экалагічную тэму :

Эдзі Агняцвет. «Рэчка, рэчанька».

Лідзія Арабей. «Мікіткаў сон».

Алесь Асіпенка. «Прыгожая лісіца».

Змітрок Бядуля. «Скарб».

Алена Васілевіч. «Пажар», «Калінавая рукавічка».

Галіна Васілеўская. «Як кот грыбы збіраў».

Артур Вольскі. «Свой заяц у лесе».

Віталь Вольскі. «Лёс Дункана» («Хто такі Дункан?», «Сіротка», «Гульні на двары», «Сутычка з грозным веліканам»), «Чомга. У лясніцтве. На лясным возеры. Дзіўная птушка».

Міхась Даніленка. «Журка».

Авяр’ян Дзеружынскі. «Азбука птушак».

Уладзімір Дубоўка. «Шануйце ўсё жывое».

Мар’ян Дукса. «Сябры».

Кастусь Жук. «Зямныя лекары».

Васіль Жуковіч. «Слухай родную прыроду».

Якуб Колас. «Савось-распуснік».

Легенды «Адкуль зязюля ўзялася», «Адкуль узяўся мядзведзь».

Уладзімір Ліпскі. «Дабрадзей для ўсіх дзяцей», «Юні-Юні клапоціцца пра здароўе», «Чырвоная кніга».

Уладзімір Мазго. «Лайдак і Шпак».

Георгій Марчук. «Добрае сэрца», «Як Агапка мальвы ўратавала».

Таццяна Мушынская. «Мая рабіна».

Рыгор Няхай. «Белая бярозка».

Міхась Пазнякоў. «Бярозка».

Алесь Пальчэўскі. «Верабейчык», «Крыўда», «Экзамен».

Яраслаў Пархута. «I заяц стаў зайцам...», «Лесавічок» (Казка пятая. «Шалястунчыкі». Казка сёмая. «Пацерка». Казка адзінаццатая. «Сараканожка». Казка трынаццатая. «Ластаўчыны дзеткі»).

Генадзь Пашкоў. «Добрым будзь!».

Зіновій Прыгодзіч. «Выратаванне ластаўкі».

Галіна Пшонік. «Каштанчык».

Аляксей Пысін. «Пісьмо птушак».

Пятро Рунец. «Ліпка».

Андрэй. Хадановіч. «Хто жыве на дне ракі?».

Васіль Хомчанка. «Дзядоўнік».

Васіль Шырко. «Дзіўны кот».

Мікола Янчанка. «Яблычак».

Творы на тэму зімы:

Генадзь Аўласенка. «Хто як зімуе».

Артур Вольскі. «Калядкі».

Віктар Дайліда. «Добрая фея».

Міхась Даніленка. «Ключы бабулі Зімы», «Зімовая азбука».

Васіль Жуковіч. «Старажытны звычай», «Зіма», «Першы снег», «Калі прыходзіць Дзед Мароз?».

Янка Журба. «Дзед Мароз».

Рыгор Ігнаценка. «Ягады пад снегам».

Клаўдзія Каліна. «Люты», «Зімовы дуб».

Уладзімір Карызна. «Гуканне Дзеда Мароза», «Навагодняя песенька».

Якуб Колас. «Дзед-госць», «Зіма», «Першы снег».

Касндрат Крапіва. «З Новым годам».

Пятрусь Макаль. «Бялее снег пушысты».

Уладзімір Мацвеенка. «Ёлка-вясёлка».

Масленічныя песні.

Адам Русак. «Сінічка».

Алесь Ставер. «Зіма».

Мікола Хведаровіч. «Ля хат высокія сумёты».

Мікола Чарняўскі. «Ёлка», «Ліса-калядоўшчыца».

Творы на тэму ўзаемаадносін паміж людзьмі:

Эдзі Агняцвет. «Ледзянцы».

Генадзь Аўласенка. «Як мухаморы вайну пачыналі».

Алесь Бачыла. «Колькі кот набіў пасуды».

Беларуская народная казка «Людзей слухай, а свой розум май».

Ядвіга Бяганская. «Аленчыны канькі».

Галіна Васілеўская. «Усмешка».

Алесь Дудараў. «Пухнацік».

Еўдакія Лось. «Казка пра Ласку».

Уладзімір Мазго. «Света з інтэрнэта».

Пятрусь Макаль. «Пакліч у госці сонца».

Алена Масла. «Зорачка».

Іван Муравейка. «Шкадлівы камень», «Яблыкі для сястрычкі».

Алесь Пальчэўскі. «Добрае слова».

Таццяна Сівец. «Вандроўка на Паўночны полюс».

Даір Слаўковіч. «Віншаванне», «Селядцы на градзе».

Мікола Янчанка. «Адведалі».

Творы на тэму паважлівых узаемаадносін у сям’і:

Эдзі Агняцвет. «Будзь верным, добрым сынам!».

Лідзія Арабей. «Мама».

Беларускія народныя казкі «Стралец і рыбак», «Каток — залаты лабок»

Тамара Бунта. «Далонькі з пушынкамі».

Алена Васілевіч. «Мая гаспадарка», «Вернісаж».

Пятро Васючэнка. «Жаласлівая прынцэса».

Алесь Гарун. «Матчыны словы».

Міхась Даніленка. «Самыя дарагія падарункі».

Уладзімір Дубоўка. «Пра дзеда і ўнука».

Мар’ян Дукса. «Татава машына».

Васіль Жуковіч. «Дзіўны горад».

Васіль Зуёнак. «Смачны сон».

Уладзімір Ліпскі. «Прыгоды Нуліка» («Хто такі Нулік», «Міколка-ратавальнік», «Першыя крокі»).

Янка Маўр. «Шчасце».

Народныя забаўлянкі і лічылкі.

Ларыса Рублеўская. «Прыгоды мышкі Пік-Пік» («Як тата стаў супермэнам», «Мышка Пік-Пік робіць сабе макіяж»).

Васіль Ткачоў. «Дарога».

Іван Шамякін. «Хітруння».

Творы на тэму вясны:

Алесь Бачыла. «Мама».

Антон Бялевіч. «Вясёлка над полем».

Зоська Верас. «Сонейка грэе».

Васіль Вітка. «Вялікдзень».

Артур Вольскі. «Упарты снег».

Янка Галубовіч. «Не пакінулі ў бядзе», «Салодкі кляновік», «Вясна».

Міхась Даніленка. «Голас вясны».

Васіль Жуковіч. «Гуканне вясны».

Клаўдзія Каліна. «Песня вясны».

Анатоль Клышка. «Сыход зімы».

Якуб Колас. «Першы гром», «Краска».

Янка Купала. «Вясна».

Мікола Маляўка. «Вішнёвае воблачка».

Іван Муравейка. «Страшны звер».

Паўлюк Прануза. «Ручаёк».

Юрась Свірка. «Свята».

Максім Танк. «Галінка і вярбінка», «Ірынка», «Садзіце лясы!».

Мікола Хведаровіч. «Ластаўкі», «Пралескі», «Красавік».

Кастусь Цвірка. «Коцікі».

Цётка. «Гутаркі аб птушках».

Уладзімір Ягоўдзік. «Вялікая сініца і яе сястрыца», «Два браты — вераб’і».

Творы на тэму адносін да працы:

Эдзі Агняцвет. «Саўка за сталом».

Анатоль Астрэйка. «Размова аб прафесіях».

Ядвіга Бяганская. «Сланечнікі».

Васіль Вітка. «Хто што робіць».

Артур Вольскі. «Ад А да Я прафесія мая», «Сталяры».

Віктар Гардзей. «Мой тата — трактарыст».

Сяргей Грахоўскі. «Касманаўты».

Хведар Гурыновіч. «Маленькая даярка».

Сяргей Дзяргай. «Зерне».

Васіль Жуковіч. «Выбіраю прафесію».

Хведар Жычка. «Рэгуліроўшчык».

Казімір Камейша. «Ганчары».

Кастусь Кірэенка. «Вучуся ў таты».

Янка Купала. «Сыны».

Уладзімір Ліпскі. «Умею — не ўмею», «Пра хлопчыка “Ай”».

Мікола Маляўка. «Як дом будавалі».

Міхась Пазнякоў. «Побач з татам».

Павел Пруднікаў. «Будаўнік».

Даір Слаўковіч. «Калі растуць агуркі».

Яўген Хвалей. «Урок працы».

Мікола Чарняўскі. «Змайстравалі сані».

Станіслаў Шушкевіч. «Казка-быль пра рэпку».

Творы на ваенную тэму :

Эдзі Агняцвет. «Мой горад Мінск у час ваенны».

Мікола Гіль. «Партызанскі фотаздымак».

Леанід Дайнека. «Прынясіце кветкі салдатам».

Авяр’ян Дзеружынскі. «Крынічка партызанская».

Алесь Дудараў. «Буслы».

Васіль Жуковіч. «Бусел над Хатынню».

Мікола Маляўка. «Дзякуй за мір, перамога!».

Іван Муравейка. «На вайне і не такое бывае» («Адважны»).

Іван Стадольнік. «Боты».

Категория: Внеклассное чтение | Добавил: Натали (04.08.2018)
Просмотров: 17728 | Рейтинг: 3.0/4
Всего комментариев: 0
avatar